blue

21 tekstów – auto­rem jest blue.

Każdy rodzi się z przy­wile­jem by­cia człowiekiem. Ważne w życiu jest, by dob­rze to wykorzystać. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 12 września 2011, 20:09

nie po­win­no się oce­niać ko­goś za to, ile cza­su spędził na tym świecie, tyl­ko za to, ile się przez ten czas nauczył. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 25 marca 2011, 21:47

Rośli­na, jaką jest uczu­cie do Ciebie po­woli roz­sadza od środ­ka do­niczkę, jaką jest mo­je ciało. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 29 listopada 2010, 20:27

Mam nadzieję, że myśli o mnie wy­wołują uśmiech na Two­jej twarzy. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 16 października 2010, 12:33

Zo­baczyłam se­kun­dy prze­sypujące się jak ziar­nka pias­ku przez mo­je pal­ce. Zbyt małe, żeby złapać i zbyt wiele, by mieć je wszystkie. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 11 sierpnia 2010, 21:41

Wszys­tkim co mam, moim słońcem, po­wodem do uśmie­chu, łzą szczęścia, po­mocną dłonią...

Tym dla mnie jes­teś, czy chciałabym, żebyś był? 

myśl
zebrała 18 fiszek • 29 lipca 2010, 09:27

Egois­ta?! Tak na­zywa się człowiek, na które­go pog­rze­bie będzie tyl­ko przygnębiająca pus­tka i zim­ny, bez­wy­razo­wy sze­lest liści. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 30 czerwca 2010, 22:57

Uczu­cie jest jak obłok - ulot­ne, i ciągle zmienia kształt... 

myśl
zebrała 36 fiszek • 8 czerwca 2010, 22:24

Wie­czo­ry wy­pełniam marze­niem o przyszłości, a po­ran­ki zak­li­naniem mi­nionych lat. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 24 maja 2010, 21:14

Czuję się jak ziar­nko pias­ku na pus­ty­ni, które nie ro­bi żad­nej różni­cy gdy jest, i gdy go nie ma. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 26 kwietnia 2010, 19:18
blue

Czasem...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

blue

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność